Śledź nas na:Zdążyć przed Panem Bogiem - analiza

Szczegółowa analiza książki Zdążyć przed Panem Bogiem.

Epoka

Współczesność

• Tragiczne doświadczenia II wojny światowej

• Holokaust

Dzieło

Zdążyć przed Panem Bogiem (1977)

Forma utworu

• Utwór niejednorodny: reportaż, wywiad, dokument beletryzowany, niekiedy też esej.

• Dwoje narratorów: reporterka rozmawiająca z Markiem Edelmanem oraz on sam, powracający w swych opowieściach do minionych wydarzeń (retrospekcje).

• Epizodyczność, brak uporządkowania wydarzeń – ich układ odpowiada chaotyczności wspomnień w ludzkiej pamięci.

• Dwie płaszczyzny wydarzeń: realia warszawskiego getta (1942 – 1943) oraz walka o życie chorych w klinice kardiochirurgicznej (okres powojenny).

Konteksty

W tekście dramatu można odnaleźć wiele nawiązań do innych utworów, zwłaszcza ważnych dzieł literatury polskiej. Najważniejsze konteksty interpretacyjne to:

• Hamlet Szekspir. (śmierć Artura tak samo bezsensowna jak śmierć Hamleta; nadwrażliwość obydwu bohaterów )

• III cz. Dziadów Mickiewicz. (Artur jak Konrad walczący bezskutecznie o „rząd dusz”)

Wesele Wyspiańskiego (fascynacja prymitywem, konfrontacja dwóch grup społecznych i ocena społeczeństwa, słabość inteligencji, kończące obydwa utwory symboliczne sceny tańca)

• Moralność pani Dulskiej Zapolskiej (dramat rodzinny, konflikt pokoleń, Tango jako parodia dramatu rodzinnego)

Ferdydurke Gombrowicz. (problem Formy i nowoczesności – Młodziakowie, fascynacja parobkiem, groteskowa forma)

• Ślub Gombrowicz. (groteska, motyw ślubu, problem Formy)

• Szewcy Witkacego (także obecność groteski, podobieństwo postaw szewców i Edka) • Kartoteka Różewicza (podobny obraz powojennego świata – samotność jednostki, dezintegracja społeczeństwa)

Bohaterowie

• Marek Edelman (ur. 1921) – jedyny żyjący członek sztabu powstańczego Żydowskiej Organizacji Bojowej. Po powstaniu w getcie wyprowadził swój oddział kanałami, potem walczył też w powstaniu warszawskim. W okresie powojennym został znanym kardiologiem i kardiochirurgiem, którego operacje niejednokrotnie ratowały ludzkie życie.

a) Getto:

• Mordechaj Anielewicz – komendant Żydowskiej Organizacji Bojowej, zastrzelił się w czasie powstania.

• Adam Czerniaków – prezes gminy żydowskiej w getcie; wobec niemieckich żądań popełnił samobójstwo.

• Jurek Wilner – poeta i działacz ŻOB-u; aresztowany i torturowany nie wydał nikogo, później walczył w powstaniu w getcie (popełnił samobójstwo w bunkrze przy ul. Miłej).

• Michał Klepfisz – jeden z zapomnianych bohaterów; młody inżynier, który zasłonił swoim ciałem karabin maszynowy, by mógł przejść oddział powstańców.

• Tenenbaumowa – przełożona pielęgniarek, starająca się zachować pozory normalności w koszmarze getta; otrzymany numerek na życie oddała córce, a sama popełniła samobójstwo.

b) Klinika kardiochirurgiczna:

• Współpracownicy Edelmana: Profesor (Jan Moll) – dokonał wielu nowatorskich operacji, Elżbieta Chętkowska, Zofia Wróblówna, Aga Żuchowska.

• Pacjenci uratowani dzięki nowym metodom leczenia: pani Bubnerowa, Rudny, Rzewuski.

Zdążyć przed Panem Bogiem jako utwór o…

• zagładzie Żydów, realiach życia w warszawskim getcie,

• powstaniu w getcie (1943) przedstawionym we wstrząsający sposób,

• demitologizowaniu historii (np. przewartościowanie kwestii bohaterstwa),

• ludzkim zachowaniu w sytuacjach ekstremalnych,

• obronie ludzkich wartości, np. poczucia godności,

• życiu jako największej wartości (dwie perspektywy: getto i klinika kardiochirurgiczna),

• problemie ludzkiego pamiętania, różnicach między zapisem historycznym a zapisem pamięci.

Autor

Hanna Krall (ur. 1937)

Dziennikarka i pisarka, która straciła w czasie II wojny światowej wszystkich bliskich. Szczególnie często porusza problem zagłady Żydów, przedstawia losy zwykłych, prostych ludzi. Ważniejsze utwory: zbiory reportaży; Na wschód od Arbatu, Sześć odcieni bieli, powieść Hipnoza, Zdążyć przed Panem Bogiem, zbiór opowiadań Tam już nie ma żadnej rzeki (nominowany w 1999 do Nagrody Literackiej NIKE).'